لوب دوار 2 - 3 دندانه
لوب دوار 4 - 5 دندانه
لوب دوار 5 - 6 دندانه
لوب دوار 9 - 10  دندانه
لوب دوار 15 - 16 دندانه
لوب دوار 24 -25 دندانه
لوب دوار 41 - 40 دندانه
لوب دوار 51 - 51 دندانه
شرکت گسترش ماشین های دوار توانا
شرکت گسترش ماشین های دوار توانا

با مسئولیت محدود

کمپرسور پمپ 10 - 9
کمپرسور پمپ 6 - 5
کمپرسور پمپ 5 - 4
کمپرسور پمپ 3 - 2
کمپرسور پمپ 16 - 15
کمپرسور پمپ 25 - 24
کمپرسور پمپ 41 - 40
کمپرسور پمپ 41 - 40
شرکت گسترش ماشین های دوار توانا
شرکت گسترش ماشین های دوار توانا

با مسئولیت محدود

موتور احتراق داخلی 15 - 16
موتور احتراق داخلی 24 - 25
Image is not available
شرکت گسترش ماشین های دوار توانا

با مسئولیت محدود

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

ROTARY UNIVERSAL SPHERICAL LOBES

 
هر یک از جفت لوب ها میتوانند در قالب کمپرسور ، پمپ و موتور احتراق داخلی مورد استفاده قرار گیرند. در واقع هر جفت لوب که در قالب یک سامانه دوار مانند کمپرسور ، پمپ و موتور طراحی شود ، قابلیت جابجایی و انتقال مثبت سیالات گازی و دوفازی را ایجاد میکنند. در فرایند جابجایی و انتقال ، فشرده سازی سیال گازی را با نسبت بیش از 60 مرتبه خواهد بود. از آنجایی که انرژی بالا با فشار بالا از الزامات نیروی محرکه برخی از سیستم ها است، لذا این وسیله می تواند سیال تحت فشار را در بازه متنوع با مقدار و دبی کافی تامین نماید و مشکلات ناشی از موارد فلو و فشار را در اکثر سامانه های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز , حمل و نقل و .height tech ... را برطرف می کند.

مزایای این سامانه ها :

lotustavana.com icon list نسبت تراکـم بیش از 60 برابر در یک مرحـله.

lotustavana.com icon list  اشغـال فضـای به مـراتب کمتر در مقایسه با سامانه های موجود هم ظرفیت.

lotustavana.com icon list  داشتن وزن کمتـر در مقـایسه با سامانه های موجود هم ظرفیت.

lotustavana.com icon list امکان افزایش دور شافت تا چندین برابر برای افزایـش فلو.

lotustavana.com icon list کاربرد در تجـهیزات و ادوات زمینی،هوا-فضا و دریائی.

تمام حقوق مادی و معنی وب سایت متعلق به شرکت لوتوس توانا است.

طراحی سایت توسط شرکت IMPALA