لوب های دوار 24 - 25 دندانه

 در اينجا جفت لوب هاي دوار با هندسه کاملا جديد ارائه شده است. هر يک از اين لوب ها با فرايند خاصي از گوي هاي کروي تراشيده شده اند. لوب ها با زاويه مشخصي با هم جفت ميشوند و در اين حالت تمامي دندانه هاي متقابل با هم مماس ميباشند. تعداد دندانه هاي لوب ها در يک دندانه با هم اختلاف دارند. لوب بزرگتر 25 دندانه و لوب کوچکتر 24 دندانه دارد. با جفت شدن لوب ها 25 فضاي خالي بين دندانه ها ايجاد ميگردد. با دوران لوب ها حول محور خودشان ، فضاهاي خالي نيز دوران مينمايند و حجم فضا هاي خالي (سلول ) در هر نيم دور از حد اکثر به حداقل و بلعکس تغيير ميکند و در اثني دوران ذايل نميشوند.

مزایا:

lotustavana circleقابليت ايجاد يک جابجائي مثبت را براي سيالات.
lotustavana circleنسبت حجم DDC به حجم TDC حدود 114 واحد است.
lotustavana circleدوران نرم و بدون لرزشي دارد.
lotustavana circleقابليت طراحي به عنوان کمپرسور، پمپ و موتور احتراق داخلي را دارد.

تمام حقوق مادی و معنی وب سایت متعلق به شرکت لوتوس توانا است.

طراحی سایت توسط شرکت IMPALA