شرکت گسترش ماشين هاي دوار توانا با مسؤليت محدود

 شرکت گسترش ماشين هاي دوار توانا در سال 1389 با هدف توسعه سامانه هاي دوار جديد تاسيس شد. اين شرکت در همان سال سامانه هاي جديد ي به عنوان اختراع و با نام لوب هاي دوار را به ثبت رسانيد. اين شرکت برخي از طيف هاي  جديدي از کمپرسور، پمپ و موتورهاي احتراق داخلي که در نوع خود منحصر به فرد ميباشند را ارائه خواهد نمود.

Image is not available
Slider